Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Vad gör vi?

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond stödjer
flera sociala projekt i Kenya.

Att möta utsatta barn med kärlek och respekt och ge
dem tak över huvudet, utbildning
och framtidstro, det
vill vi fortsätta med så länge vi kan.
Ni är väl med?