Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Förskolan i Kibera

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

”Grace Springs Academy

Denna skola/kyrka har sedan länge samarbetat med Svenska skolan i Nairobi. 

Kibera
kibera

När Jacob gick på skolan 2010-2011 så var han och flera klasskamrater där och praktiserade/lekte med barnen.

Jacob i Kibera
Jacob

Förskoleverksamheten bygger på att förbereda barnen för kommande skolgång och det sker med relativt knappa förhållanden. Jacobs minnesfond hjälper dem oregelbundet med pengar till skolmaterial, mat och lärarlöner. 

Skolan/kyrkan har också fått hjälp med att förbereda en flytt av skolan till en ny plats i området p.g.a. järnvägens behov av ytterligare spår där den gamla skolan ligger.

pågående byggnation

Arbetet är påbörjat men inte avslutat och än så länge är de kvar i sina gamla lokaler.

Kibera
Festmåltid!
Att tvätta sig är viktigt.
Körsång!
kompisar!