Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Barnhemmet i Migori

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

”Den Barmhärtige Samariten

I Migori i sydvästra Kenya finns ett barnhem, genomgångshem, för barn som saknar sina föräldrar.

Migori
Migori

Peter, som är föreståndare, och den engagerade personalen jobbar hela tiden med att ta hand om dessa barn och ge dem mat, kläder och kärlek.

Det pågår ständigt en dialog med myndigheter, byar och kyrkor för att finna fosterhem eller adoptivföräldrar som vill ge dessa barn en plats i sina hem och sina liv.


En glad kille som visar upp sina skolböcker.

kul med twist
Svenskar hjälper Kenyaner
Maria med en av de minsta.
Ibland har vi fest!
Migori
Syskon!(?)
Migori
Migori