Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Barnhemmet i Migori

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

”Den Barmhärtige Samariten

Svenskar hjälper Kenyaner
Maria med en av de minsta.
Ibland har vi fest!
Migori
Syskon!(?)
Migori
Migori