Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Alla Helgons Dag

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Alla Helgons Dag

Bön på Alla Helgons Dag:

Levande Gud,
vi tackar dig för de kvinnor och män
som gått före oss i tron
och som med sina liv har vittnat om dig.
Låt oss följa deras exempel
och tillsammans med dem
en gång få stämma in i den stora
lovsången inför dig, i himmelen.
I Jesu namn.
Amen.