Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Barnhemmet i Migori

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Barnhemmet i Migori

Att växa upp på ett barnhem betyder att man inte har kvar sina föräldrar, och att man därför är helt beroende av andra vuxna för att få det viktiga i livet så som tak över huvudet, mat, kläder, kärlek och allmän omsorg mm.
På Den Barmhärtige Samaritens Barnhem i Migori så får c:a 45 barn kärlek och allt övrigt som de behöver för en dräglig uppväxt. Många syskon får de också!