Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Bymöte i Lokichoggio

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Bymöte i Lokichoggio

När det är bymöte så kommer alla, då bjuds det på bröd/bulle och dricka.