Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Fadder!(?)

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Fadder!(?)

Med fler faddrar och regelbundna bidrag så blir det möjligt för oss att hjälpa fler utsatta barn och driva en långsiktig hjälp i Kenya.

Som fadder hjälper ni ett eller flera barn och ger dem goda framtidsutsikter. Då är ni också med och investerar i Kenyas framtid!

Ett månatligt bidrag från er, gör skillnaden för dem. 

Det går inte att ta miste på barnens glädje i nedanstående bilder.
Var med du också! Hör av dig!