Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Flytt av skolan/kyrkan i Kibera.

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Flytt av skolan/kyrkan i Kibera.

Färdigställandet av nya skolan/kyrkan pågår för fullt. Här kan ni se själva hur arbetet fortgår. Pga den branta sluttningen så kan de få små lägenheter under den stora lokalen. Inkomsten från hyran blir till god hjälp för omkostnaderna.