Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Grace Springs Academy. Förskolan/kyrkan i Kibera som vi samarbetar med. (på/i Kibera, Nairobi Area, Kenya)