Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Idag är det sju år sedan vår son och bror, Jacob Johansson, lämnade oss. Saknaden är stor men vi bär på många minnen, och de är ljusa.
Vi tackar Gud för Jacob och för den tid som vi fick ha honom här hos oss.

Trots sju års fysisk frånvaro, så betyder han mycket för oss och är verklig inte minst för många utsatta barn i Kenya. Trots hans allt för tidiga död så hjälper han dessa barn, att se framtiden an. Det är vi glada för och stolta, och vi kommer att fortsätta att verka för att hans minne skall vara påtagligt för dem, så länge som vi orkar och så länge som ni vill stå med oss.

www.jacobsminne.se (på/i Öckerö)