Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Invigningen av skolbyggnad nr 3, lördagen den 13 april. Svenska Kenya-ambassadören Johan Borgstam deltog tillsammans med John Munyes, senator för Turkanadistriktet. Invigningen blev en stor fest, både för alla som deltog och för de som var åskådare. Medverkade gjorde skolbarn, mansgrupper, kvinnogrupper, scoutkår, dans och sånggrupper. Som avslutning planterades många träd på skolområdet.