Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Jacobs minne stödjer:

Grace Springs Academy

I Kibera, Nairobi, finns en liten kyrka som också driver en förskola. Även om dessa människor saknar det mesta av det som vi tar för givet, så vill de ändå hjälpa till med att göra sin omgivning lite bättre. Att kunna bjuda eleverna på lite mat har inte alltid varit möjligt, men för att klara det så har de fått hjälp att hyra en bit åkermark. Nu odlar de grödor för skolans eget behov. Den nya stora vattentanken gör att de också kan lagra vatten. När de får överskott på grödor eller vatten så säljs det, och på det sättet får de in lite pengar för sina omkostnader. Lärarna är oavlönade. Att kunna ge dem ett ekonomiskt stöd gör att de orkar fortsätta, att deras liv blir lättare samt att deras familjer också mår bättre.