Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Kvinnomöte!

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Kvinnomöte!

Så här kan det se ut vid ett kvinnomöte som Birgitta har med kvinnorna i byarna. Det är en enkel variant av undervisning för kvinnor som inte har gått i skolan. Barnen är också med och det bjuds alltid på bröd från bageriet. Bageriet drivs av kvinnor för att kunna ge dem en inkomst. Det ger dem möjligheter som dramatiskt förbättrar deras livssituation.