Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Lokichoggio, Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Lokichoggio, Kenya

Att vara barn och växa upp i den mest marginaliserade regionen i Kenya kan verka hopplöst. Barnen som går på skolan Hannah-Emuriakin får de bästa förutsättningar för att kunna påverka sin egen framtid. Denna skolan har lärare, skolmaterial och en rejäl lunch, för c:a 500 barn varje dag, tack vare många sponsorer från Sverige.

Vill du vara med? För att hjälpa ett barn med kostnaden för skolgång så räcker det med 150 kr/månad.

Hör av dig!