Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Med Francis i Naroot

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Med Francis i Naroot

Några kilometer utanför Lokichoggio ligger byn Naroot. En by med cirka 100 invånare som har flyttats från en avlägsen plats, vid den senaste torrperioden. De saknar djur och därmed chansen till mat, efter försäljning eller slakt. Inga av barnen går i skolan. Kvinnorna letar efter ved i bushen som samlas ihop, bäres på huvudet och säljs i Loki.

Jacobs minnesfond har betalat mat som Francis, Thorkild och Charlotte tagit med sig.
Glädjen blev stor!