Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Nu har Grace Springs Academy skördat. Jacobs minnesfond har hjälpt dem så att de kan hyra åkermark för att odla grödor, både för eget bruk och för att kunna sälja. På så sätt kan de bli självförsörjande och kan därmed påverka sin egen framtid. Att bjuda skolbarnen på ett mål mat, är en självklarhet för skolan. Det är inte alla dagar som skolbarnen får någon mat i sina hem, därför är det extra viktigt för föräldrarna att skicka sina barn till skolan.