Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Skola i slummen!

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Skola i slummen!

I Kibera finns det en förskola/kyrka som heter Grace Springs Academy. Denna skola besökte Jacob

ett flertal gånger under sitt skolår i Nairobi. Nu måste skolan flytta pga att järnvägen, som går förbi, skall breddas. Vi har hjälpt dem med pengar till lärarlöner och nu även med material för att kunna bygga en ny platta dit de kan flytta den gamla byggnaden. Den nya tomten sluttar kraftigt så det gick t.o.m. att göra några små rum under halva bottenplattan. Dessa kan användas för uthyrning och blir till nya inkomster för fortsatt verksamhet.