Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Skolan Hannah-Emuriakin i Lokichoggio.

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Skolan Hannah-Emuriakin i Lokichoggio.

För sju år
sedan möttes Birgitta av skolan under trädet. Det var ett tappert försök av
några obetalda lärare att undervisa barnen. Att bedriva skola utomhus är inte
lätt när sol, vind, regn och damm är faktorer som ständig lurar. Ofta är också
temperaturen mellan 35 och 40 grader, i skuggan.

Med hjälp av engagerade bybor så erhölls en bit mark som en ny skola skulle
kunna byggas på. -Men hur skall vi kunna bygga en skola? Birgitta tog med sig
frågan till Sverige och det ena gav det andra. 2010 stod förskolan klar. 2012
blev grundskolans fyra första klassrummen klara och 2014 var ytterligare 4
klassrum färdiga.

Förskolan med sina tre klasser har 156 elever. Grundskolans sex klasser har
idag 268 elever. Allt som allt blir det 424. Nu har de jullov och den 4:e
januari börjar det nya läsåret och då börjar ytterligare 50 förväntansfulla fyraåringar.
Dessa barn är Kenyas framtid.

Att få vara där och se när lunch till 426 elever serveras, är ett privilegium. Barnen
kan tvätta händerna både före och efter maten från kranar med rinnande vatten.
Det betyder mycket, inte minst för barnens hälsa. Att bland annat få möta Agnes
11 år, och höra henne berätta att hon var med i skolan under trädet och redan nu
skall börja i femte klass. Och Ekuusi som är 10 år och träffade Jacob när han
var och hälsade på i denna skola 2011. Det är fantastiskt.

Skolavgiften för ett barn är c:a 66 kronor per år, ändå kan inte alla familjer
betala. (självkostnaden är c:a 1200 kr/barn och år) Som tur är så finns det
generösa svenskar som gör det möjligt att bedriva en bra skola i ett mycket
marginaliserat samhälle. I byarna jämte skolan finns det 64 familjer som är undernärda.
Därför hjälper svenskar till så att de en gång i veckan får ett matpaket med
mjöl, ris, majs, linfrön, ägg och frukt.

Allt är möjligt, men det behövs svenska pengar för att få det här att fungera.
Därför är ditt bidrag viktigt!

För Jacobs minnesfond är det självklart att stödja detta viktiga skolarbete, för
barnen i Lokichoggio.

Maria &
Erik