Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Skolarbetet i Lokichoggio fortsätter. Efter årskskiftet så börjar de äldsta barnen i 7:e klass. Med er hjälp är det möjligt! Är du inte med ännu? Det finns ännu mer att göra. Hör av dig för fadderskap. Du behövs!

Nu finns det ett nytt inlägg från Birgitta och Kea  
Klicka på länken “Back to Africa” i inlägget nedan.