Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Tillbaks till skolan och termin 3

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Tillbaks till skolan och termin 3

I Kenya är skolåret uppdelat i tre terminer. I denna veckan började termin 3. På bilderna nedan ser du hur flera av barnen på barnhemmet ger sig av till sin ”internat-skola” med packad väska med sina personliga tillhörigheter. Där bor de under hela terminen och kommer tillbaka först till nästa skollov.

Nedan ser ni Faith, som går i gymnasiet, också det på internat men på en annan plats än de andra barnen. Gymnasieskolor får man en inbjudan ifrån, baserat på det resultat ungdomarna får i sina nationella prov, i åttonde klass.

Nedan ser ni Mildren. Hon är jämngammal med Faith, men med olika betyg från grundskolan, vilket tyvärr betyder olika gymnasieskolor. Hon är glad ändå att få gå i skolan. Det får hon på grund av att någon i Sverige hjälper till med att betala hennes skolgång. Tack!