Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Upprop!

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Upprop!

Boarding-projektet, på skolan Hannah-Emuriakin i Lokichoggio, Kenya.

 1. Det är lugnt igen i Lokichoggio, trots oroligheterna för två veckor sedan,
  pga dödskjutningarna på den kommunala gymnasieskolan.
 2. För Jacobs minnesfond finns inget annat att göra än att fortsätta att utbilda barnen och undervisa dem om alla människors unika värde, jämlikhet och rättigheter.
 3. Vi vill också fortsätta att ge de två äldsta klasserna på skolan bra möjligheter till bättre studieresultat genom att erbjuda dem att få bo på skolan, s.k. ”boarding”.
 4. Varför?
  a. Jo, eleverna kan koncentrera sig på skolarbetet vilket de inte kan hemma vid hyddan där de saknar både elektriskt ljus och kanske också tid för sina läxor efter det att de har hjälpt till med vatten eller vedhämtning innan eventuell kvällsmat.
  b. Flickorna riskerar inte att giftas bort, vilket de annars kan göra, om de bor i byn.
  c. Med extra morgon och kvällsundervisning samt både frukost och kvällsmat varje dag, så önskar alla andra barn också sig den möjligheten, istället för att bo kvar hemma.
 5. Boardingen startade redan i januari och sedan dess har två provisoriska sovsalar funnits på skolan. Dessa sovsalar behövs till klassrum nu i januari, när det kommer fler elever.
 6. Entusiastiska elever trots digert schema, se bild. De yngre barnen undrar även de, när de skall få flytta in på skolan.
 7. KeA, med personal på plats, fortsätter nu med byggnationen av de två logementen på skolan, ett för flickorna och ett för pojkarna.
 8. Vi saknar medel för att kunna färdigställa dessa byggnader.
 9. Kan vi få din hjälp? Det betyder mycket och är avgörande, för att kunna bli klara i tid!

 10. Hälften av din gåva vill vi använda till byggnationen och den andra hälften kommer vi att använda för de ökade driftkostnaderna, avseende mat och extra lärare mm.
 11. Hör av dig med eventuella frågor eller kommentarer om detta,
  eller med ditt besked om en gåva! Kanske önskar ni en faktura till ert företag?