Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Barnhemmet i Migori

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Barnhemmet i Migori

Att få träffa barnen och personalen på barnhemmet “Den Barmhärtige Samariten” var givande. Vi hade med oss leksaker som barnen började att leka med direkt.

image

På barnhemmet bor det idag 27 vuxenlösa barn. Att som vuxenlöst barn få komma till ett hem och ett sammanhang är väldigt viktigt. Barnhemmets målsättning är att finna ett hem som vill ta hand om ett av barnen men på grund av fattiga förhållanden så är det inte enkelt att finna nya värdfamiljer. Barnhemmet håller kontakt med den nya familjen och behöver ibland ge fortsatt ekonomiskt stöd till dem.image

Ovan syns barn och personal i trädgården framför barnhemmet. Som en hjälp att få in pengar till omkostnader så har dom byggt en kiosk. Där skall de sälja varor som socker, mjöl, olja, läsk, telefonkort m.m.image

Med pengar från minnesfonden hjälpte vi till att fylla kiosken med varor.

image

Idag så finns det en pojkavdelning och en flickavdelning. På flickavdelningen finns även de minsta barnen, därmed är de mycket trångbodda. Därför så vill de bygga en ny och ändamålsenlig "baby-wing", spädbarnsavdelning. På grund av ekonomin så måste denna avdelning byggas i etapper, allt eftersom pengarna kommer in. Jacobs minnesfond har skänkt pengar till bottenplattan och ytterväggarna. Vi hoppas att ni vill fortsätta att hjälpa dem så att hela bygget blir klart.image