Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Barnhemmet i Migori, forts

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Barnhemmet i Migori, forts

Matron, Pamela! En av grundarna till barnhemmet.

många skor att hålla reda på!

Se, jag kan själv!

Kul med däck!

stora och små