Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Besök på Barnhemmet i Migori

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Besök på Barnhemmet i Migori

image

Peter, föreståndare, och en av grundarna
till barnhemmet, hälsar besökarna välkomna. För flera av oss är det ett kärt
återseende och för andra var det en ny upplevelse.

image

spännande med besökare!

image
image

En lite flicka i Pierre’s trygga famn.

image

Jag är den minste på barnhemmet, för tillfället!

image

Gårdsplanen med mycket plats för lek.
Pojkarnas hus till höger. Flickornas till vänster. WC-huset mitt emellan, bakom
vattentanken.

image

Huvudbyggnaden, med kontor, lek och läxrum,
matsal och köket längst till höger. När vi besökte barnhemmet första gången
2013, så fanns bara denna byggnaden, och där var det trångt för babies, flickor
och pojkar.

image

Babyavdelningen till vänster och flickavdelningen
till höger bakom vattentanken.

image

Den obligatoriska dagliga rengöringen.

image

Peter och Reino besiktigar den pågående
avloppsinstallation. Kläder som behöver torkas efter tvätt, är också ett dagligt hårt arbete.