Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Bilderna ovan är snart fem år gamla. Vid Jacobs besök på skolan så fanns bara förskolan med sina tre klassrum. Idag finns det elva klassrum och skolan har över 500 elever.