Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Lokichoggio, Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Lokichoggio, Kenya

Skolan Hannah-Emuriakin i Lokichoggio, Turkana, Kenya.

Tack vare trogna och generösa människor och företag i Sverige så har Jacobs minnesfond kunnat hjälpa till med både en ny skolbyggnad samt att stödja många elever med skolavgifter mm.

Vill du också vara med? Du behövs!

200 kr/månad räcker för att kunna hjälpa ett barn med omkostnaderna.