Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Förskolan Grace Springs Academy, Kibera, Nairobi

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Förskolan Grace Springs Academy, Kibera, Nairobi

Vid vårt besök på skolan ser vi 60-70 barn som är
förväntansfulla inför dagens lunch, som för omväxling skull innehåller kött. Eftersom
kött är dyrt så är det annars majs, bönor, ris och grönsaker som serveras till
lunch. De äter med händerna men tvättar sig både före och efter maten.

Barnen är i åldrarna 3-6 år och uppdelade i tre klasser. Dessa klasser är frånskilda
endast med hjälp av tunna draperier i en stor sal. Plåttaket har många små hål,
vilket märks när det regnar, och belysningen är bristfällig men hjälps upp av några
genomskinliga takluckor i plast. En del av klassrummet är stampat jordgolv, så
det är orsaken till att det är mycket dammigt i klassrummet.

Levnadsförhållandena i slummen är mycket dåliga. För oss så ser det mer ut som
en soptipp än en plats där man kan bo eller ens vill släppa ut sina barn för
att leka. Avsaknaden av asfalterade vägar innebär mycket damm vid torrt väder,
och lera vid regn. Människor bor i plåtskjul som alla saknar rinnande vatten.
Vatten får hämtas/köpas i lämpliga kärl och bäras hem. Toaletter finns också
endast på centrala platser. Trots dessa begränsade förutsättningar så finns det
många människor som ändå lever sitt dagliga liv där och vill vara med och
förändra situationen till det bättre i just detta område.

Att kunna stödja dessa barn, och deras familjer, med en förskola som på ett
mycket bra sätt förbereder dem för den kommande grundskolan är självklart för
Jacobs minnesfond. Jacob var själv och besökte denna skola vid flera tillfällen
under sitt år på svenska skolan i Nairobi.

Maria & Erik