Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Grace Springs Academy, skolan som skall flyttas på grund av att järnvägen behöver breddas med ett spår till.