Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Hannah-Emuriakin primary school

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Hannah-Emuriakin primary school

Denna skolan invigdes 2010. Innan dess hade de ”skolan” under trädet.

Ni kan förstå att det är lättare att bedriva skola med klassrum och bänkar istället för att sitta på marken och att sanden sveper omkring med den torra ökenvinden. Inte minst matlagningen blir ju mycket lättare nu.

Idag har de två förskoleklasser samt klasserna 1 till och med 8, dvs tio klasser med c:a 40-50 barn i varje. Barnen i sjunde och åttonde klass får till och med sova och bo på skolan. Där får de extra undervisning, extra mat och fri tillgång till vatten och en säng att sova i. När de bor hemma saknas det ljus i hyddorna för läxläsning och de kanske inte alltid får kvällsmat eller frukost heller.