Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Undernärda barn och vuxna!

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Undernärda barn och vuxna!

I byn Naarot, utanför Lokichoggio, där saknas det mat. Invånarna är mycket utsatta och kan bara få in någon inkomst när de hittat ved som de kan sälja inne i Lokichoggio. Det är långta att gå för att hitta någon ved och sedan långt att gå för att sedan sälja det.
Francis en medhjälpare som vi har, åker gärna dit när vi kan skicka pengar för mat, till dem.