Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

I Jacobs bibel fanns detta handskrivna kort. (baksidan)
Sanningar som var viktiga för Jacob och som han ville bli påmind om.

Det är bättre att ligga på stranden & tänka på Gud, än att sitta i kyrkan & tänka på stranden!

Herren är god mot dem som hoppas på honom, ett värn på nödens dag, han tar sig an de som flyr till honom.  Nahum 1:7

Bara hos Gud finner jag ro, från honom kommer min räddning.
Han är klippan som räddar mig, min borg där jag står trygg.  Psalm 62:2