Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

I Jacobs bibel fanns detta handskrivna kort. (framsidan)

Må Gud välsigna dig med obehag inför enkla svar, halvsanningar & ytliga relationer. Så att du kan leva på djupet av ditt hjärta.

Må Gud välsigna dig med vrede över orättvisor, förtryck & utsugning. Så att du kan verka för rättvisa, frihet & fred.

Må Gud välsigna dig med tårar att fälla över dem som drabbas av lidande, övergivenhet, hunger & krig. Så att du kan sträcka ut handen & trösta dem & förvandla deras smärta till glädje.

Må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet för att du ska kunna tro att du kan betyda något för världen. Så att du kan göra det andra tror är omöjligt!