Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Istället för blommor och presenter

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Istället för blommor och presenter

Sommaren 2022 så levererades två nya fiskebåtar.
Det var GG330 Carmona av Dyrön och det var S264 Astrid av Skagen.
I samband med dop, namngivningsceremonier och ”öppna skepp” så önskade dess ägare inga blommor eller presenter. Istället, så bad de om en gåva till Jacobs minnesfond.
Det var många som lyssnade till uppmaningen, både privatpersoner, företag och leverantörer och det var många gåvor som kom in. Nu kommer pengarna till stor användning, i Kenya, i vårt arbete för utsatta barn.

Nya S264 Astrid i samband med fartygsdopet i Skagen, aug-22

Jacobs minnesfond tackar alla gåvogivare samt ägarna till dessa båtar, för deras generositet och möjligheten som gavs i samband med leveranserna av de nya båtarna. Det betyder mycket för minnesfonden och den fortsatta verksamheten i Kenya.