Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Boarding = Internat

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Boarding = Internat

På barnhemmet i Migori så har många barn fått möjligheten att bo på sin skola, s.k. ”boarding” eller internat som vi säger på svenska. Då lever de på skolan hela terminen både vardagar och helgdagar. De får dock komma hem på ”loven” som är tre gånger per år. Ibland har de ett kortare avbrott i studierna även emellan loven.

Inför varje gång som de skall åka tillbaks till skolan, så ser barnhemmet över deras behov av kläder, hygienartiklar samt skolmaterial. Här ser ni flera av barnen/ungdomarna inför ännu en period på internatet.

Så nu är det bara vi mindre barn kvar, på barnhemmet, men de kommer snart tillbaks igen.