Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Nyhetsbrev, september 2023

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Nyhetsbrev, september 2023

 
Jacobs minnesfond: Nyhetsbrev, september 2023 

Tack till alla er där ute som fortsätter att tro på det vi gör för utsatta barn i Kenya. Tack vare era trogna och generösa bidrag så har vi under det senaste året kunnat: 

  • Stödja hemmet för mer än 50 föräldralösa barn, i Migori. (åldrar från 0 till 18 år)  
  • Stödja skolan i Lokichoggion, med mer än 400 elever. (klass, 0 till 8) 
  • Ge ett årligt stöd till 38 ungdomars gymnasiestudier.
  • Kunnat lägga nya klinkergolv i två byggnader på barnhemmet, i Migori. 
  • Kunnat hjälpa en utsatt by med extra matransoner, vid flera tillfällen 
  • Bytt ut gamla batterier, till solcellsanläggningen på skolan i Lokichoggio. 

Detta är några exempel på hur ditt/era bidrag får göra stor skillnad.  
Vi är tacksamma för ert fortsatta stöd och gör allt vi kan för att det skall användas effektivt. 

Varje bidrag gör skillnad. Och tillsammans kan vi göra en stor skillnad, i dagligt liv för många utsatta barn i Kenya. 

Jacobs Minnesfond 
www.jacobsminne.se 
swish: 123 – 480 95 05 
bg: 776 – 7379