Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Tack Birgitta & KeA

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Tack Birgitta & KeA

Birgitta och KeA, våra svenska missionärer som startade skolan i Lokichoggio, har varit där och hälsat på igen. Dels för att kolla upp status i projekten samt för att få sitt ”tack och farväl” från alla de människor som de har hjälpt och samarbetat med i snart 14 år. En stor fest hölls såklart i Birgitta Hall.
En ny Kenyansk medarbetare som de träffade skall anställas. De hoppas mycket på honom, att han skall kunna axla en stor del av deras arbetsuppgifter och att bli en naturlig länk mellan sponsorer i Sverige och övriga medarbetare på skolan samt Ledo, byföreningen som driver skolan.