Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Tre år sedan.

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Tre år sedan.

Igår var det tre år sedan Jacob lämnade oss. Tomrummet efter honom är stort och vi blir påminda om hans frånvaro, om och om igen. Särskilt under sommaren, när årsdagarna radas upp efter varandra, med de tillfällen då vi gjorde något med Jacob för sista gången. Alla dessa händelser blir till platser som alltid påminner oss om honom.

Vi saknar Jacob mycket och vi är mycket stolta över det som han fick betyda för oss och för så många andra människor i hans närhet. Därför är vi tacksamma att Jacobs minne hedras, genom arbetet med hans minnesfond, för utsatta barn i Kenya. Tack alla generösa människor som har bidragit med ekonomiska medel och med engagemang och påhittighet. Ett särskilt tack för alla minnesgåvor. Dessa pengar har omvandlats till både mat, byggnader och löner, men framförallt så ger det framtidstro och hopp till många Kenyanska barn och deras familjer.