Bankgiro: 776-7379
Swish: 123 480 9505
info@jacobsminne.se
Jacobs minnesfond, för utsatta barn i Kenya

Vattenbrist på barnhemmet i Migori

Jacobs minnesfond- för utsatta barn i Kenya

Vattenbrist på barnhemmet i Migori

image

Varje sommar sinar brunnen på barnhemmet och vattnet tar slut. Detta trots att de samlar upp allt regnvatten som kommer ner via huvudbyggnadens tak. Under torrperioden och tills det börjar att regna igen så måste de köpa vatten .

image

Nu har vi köpt en ny uppsamlingstank för att de även skall kunna ta vara på regnvattnet som faller ner på Babywings tak.

image

Med hjälp av hängrännor och stuprör så samlas regnvattnet upp. Därmed minskas tiden som de behöver vara utan eget vatten.

image

Plattformen för den nya vattentanken dit vattnet kommer att ledas via rör från hängrännorna.

image

Tack för att ni hjälper oss med vatten, hälsar barnen!

Ps. Vi har nu också skickat ner pengar för att gräva brunnen ännu djupare. På så vis tror vi att det går att få ut ännu mer vatten och att de förhoppningsvis aldrig mer skall behöva köpa vatten igen.